Tekniikka

Sähkövoimatekniikan perusteet

Teollinen yhteiskunta käyttää hyväkseen runsaasti energiaa, josta merkittävä osuus on sähköenergiaa eli sähkövoimaa. Häiriötön sähköenergian saanti sekä sen tuottaminen kestävällä tavalla on teollisen ja yksityisen toiminnan perusta. Sähköenergian käytön voidaan olettaa lisääntyvän merkittävästi tulevaisuudessa.

Sähkövoimatekniikan perusteissa käsitellään sähköenergian tuottamista, siirtämistä, käyttämistä sekä kiinteistöissä että teollisuudessa erilaisissa kulutuskojeissa. Kirjassa on perustieto sähköturvallisuudesta, sähköteknisestä laskennasta sekä valaistustekniikasta.

Teoksen tarkoituksen on antaa perustietoa sähkövoimatekniikasta kiinnostuneilla insinööriopiskelijoille, alalla työskenteleville sekä alan tietoja tarvitseville ammattilaisille. Kirja antaa perustiedot jatkaa sähköalan opinnoissa sähkövoimatekniikan alalla ja sovellusalakohtaista tietoa esimerkiksi automaatiotekniikan tai talotekniikan alan opiskelijoille.

Tekijä: 
Hietalahti
ISBN: 
9789525491777
Hinta: 
26,50€

Teollisuuden sähkökäytöt

Teollisuuden sähkökäytöt sisältää yleisempien teollisuudessa käytettyjen sähkökäyttöjen tausta- ja
mitoitustietoja, valitsemista ja käyttämistä käsitteleviä esimerkkejä ja laskelmia.

Kirja on tarkoitettu erityisesti sähkövoima-alan insinöörikoulutuksen oppikirjaksi ammattikorkeakouluissa
ja yliopistoissa. Kirja soveltuu käytettäväksi myös käsikirjana alalla työskenteleville.
Teos sisältää eri sähkökäyttöihin liittyviä soveltavia esimerkkejä, jotka on laadittu selventämään
laitteistomitoitusta ja verkon sähköistä käyttäytymistä. Aineisto on kirjoitettu siten, että se mahdollistaa
oppikirjan käytön itseopiskelussa.

Kirja sisältää seuraavia aihealueita:
- Teollisuusverkot
- Yleistä sähkökoneista
- Sähkömoottorit
- Säädetyt sähkökäytöt
- Teolliset kuormalaitteet
- Laitteiden mitoitus ja valinta
- Sähkökäytön etukojeet ja kaapelointi
- Kojeistot
- Sähkökäyttöjen kytkennät
- Verkostovaikutukset

Tekijä: 
Hietalahti
ISBN: 
9789525491760
Hinta: 
26,50€

Sähkökäyttö- ja hybriditekniikka ajoneuvo- ja työkonekäyttöön

Ajoneuvon tai työkoneen voimansiirron hybridisointi tarkoittaa pääsääntöisesti sähköisen voimalähteen yhdistämistä primäärisen voimalähteen kanssa. Näiden ja täysin sähköllä toimivien ajoneuvojen tekniikka perustuu sähköisten energiavarastojen, moottoreiden skä edellisten ohjauslaitteiden hyödyntämiseen. Tässä kirjassa esitellään näiden tekniikoiden perusteita, laitteita sekä järjestelmien mitoitusta lähtien ajoneuvojen ja työkoneiden tarpeista.

Kirjan sisältö jakautuu ajoneuvokäyttöjen perusteisiin, hybridivoimansiirtojärjestelmiin, sähkökäyttötekniikkaan, energiavarastoihin sekä järjestelmärakenteisiin.

Kirja sopii käytettäväksi ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa opetusmateriaalina sekä suunnittelun lähdemateriaalina. Edelleen alasta kiinnostunut voi perehtyä tämän kirjan avulla uuden ja mielenkiintoisen teknologian perusteisiin.

Tekijä: 
Hietalahti
ISBN: 
9789525491715
Hinta: 
24,50€

Tehoelektroniikan perusteet

Kirja on tarkoitettu tehoelektroniikan opintomateriaaliksi sekä oppaaksi alasta kiinnostuneille ja jo alalla työskenteleville. Tavoitteena on ollut, että kirjassa olisi riittävästi teoriaa ja perustietoa tehoelektro-niikan komponenteista, kytkennöistä, ominaisuuksista ja järjestelmistä sekä käyttötavoista. Tehoelektroniikan ymmärrys edellyttää vahvaa tietoa sähkötekniikasta, sen ilmiöistä, ilmiöiden mallintamisesta ja laskennasta.

Tehoelektroniikka on kehittynyt huimaa vauhtia, kuten yleinen elektroniikka ja sulautetut järjestelmät, viimeisten vuosikymmenten aikana. Tehoelektroniikan tarkoituksena on tehon ohjaus erilaisille kuormalaitteille, joista tyypillisin on pyörivä sähkömoottorikäyttö. Tehoelektroniikan merkitys sähköenergiasiirrossa kasvaa ja sovelluskohteiden määrä lisääntyy. Yksi syy tähän on, että laitteistoilla voidaan parantaa energiataloudellisuutta paremman ohjattavuuden ja hyötysuhteen optimoinnin avulla verrattua perinteisiin ratkaisuihin. Uusiutuvaa energiaa tuottavat laitteet, kuten tuulivoimalat ja aurinkoenergian keräimet, on mahdollista kytkeä sähköverkkoon ja säätää niiden toimintaa hallitusti tehoelektroniikan avulla. Tehoelektroniikalla ohjataan kiinteistöjen ilmastointijärjestelmiä, jotka aikaisemmin toteutettiin suoraan verkkoon kytketyillä moottoreilla. Sähkökäyttö- ja hybriditekniikka, jota sovelletaan ajoneuvoissa ja työkoneissa, perustuu tehoelektroniikan käyttöön moottoreiden ja energiavarastojen ohjauksessa.

Suomessa on erittäin vahvaa tehoelektroniikan osaamista ja teollista tuotantoa. Tämän sähköteknisen alan liikevaihdosta yli 90 % tulee viennistä. Tehoelektroniikan markkinat ovat kasvaneet jopa aikoina, jolloin muu teollinen toiminta on ollut taantumassa.

Kirja antaa perustietoa tehoelektroniikasta ja sen sovellusmahdollisuuksista. 

Tekijä: 
Hietalahti
ISBN: 
9789525491739
Hinta: 
26,50€

Säädetyt sähkömoottorikäytöt

Sähkömoottorikäytöt ovat järjestelmiä, joissa sähköenergia muutetaan mekaaniseksi energiaksi tai mekaaninen sähköiseksi. Säädetyssä järjestelmässä edellinen toteutetaan mahdollisimman tarkasti ja nopeasti haluttujen ohjearvojen mukaisesti.

Säädetyt sähkömoottorikäytöt -kirja sisältää ammattilaisten tarvitsemaa tietoa näiden järjestelmien toiminnasta, minoittamisesta, säätöominaisuuksista ja käyttöperiaatteista. Kirjan tietoja voivat hyödyntää säädettyjen sähkömoottorikäyttöjen suunnittelussa, käyttöönotossa, valmistuksessa sekä huolto- ja kunnossapidossa työskentelevät sähkötekniikan insinöörit.

Tulevaisuudessa sähköenergian käyttö lisääntyy. Säädetyillä käytöillä tehtävä työ voidaan tehdä energiatehokkaasti. Sähköenergia tuotannossa, kuten tuulivoimassa, käytetään myös säädettyjä käyttöjä.

Tekijä: 
Hietalahti
ISBN: 
9789525491746
Hinta: 
26,50€

Muuntajat ja sähkökoneet

Sähkökoneita on kehitetty ja käytetty yli sata vuotta. Käyttö on alkanut tasasähkökoneilla, joilla tuotettiin sähköenergiaa valaistukseen ja pyöritettiin tehtaiden valta-akseleita. Nykyisin epätahtikoneita ja tahtikoneita käytetään laajalti teollisuudessa ja liikenteessä.

Nykyiset teolliset sähkökoneet ovat varsin pitkälle kehittyneitä ja ominaisuuksiltaan optimoituja. Ohjauslaitteiden, kuten taajuusmuuttajien kehitys, ovat tuoneet mukanaan uusia haasteita sähkökoneiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttämiseen.

Viime vuosina on kehitetty voimakkaasti kestomagneettitahtikoneita teollisuuden, liikenteen ja energiatuotannon, kuten tuulivoiman, tarpeisiin.

Tulevaisuudessa voidaan ennustaa sähkön käytön lisääntyvän. Sähköenergian jakelussa tarvitaan aina muuntajia ja energian muuttamiseksi mekaaniseksi työksi tai päinvastoin tarvitaan sähkökoneita.

Tämä teos on tarkoitettu sähköalan insinöörien oppimateriaaliksi sekä alasta kiinnostuneille ja jo alalla työskenteleville käsikirjaksi tähän mielenkiintoiseen, yhä tärkeämpään ja voimakkaasti muuttuvaan maailmaan.

Tekijä: 
Hietalahti
ISBN: 
9789525491722
Hinta: 
26,50€

Sähkötekniikkaa sivuaineopiskelijoille

Aikaisempi opetusmoniste Sähkötekniikkaa sivuaineopiskelijoille on nyt julkaistu oppikirjana. Kirja on syntynyt tekijöiden Satakunnan ammattikorkeakoulussa sivuaineluokille pitämien luentojen pohjalta.

Sisällöltään kirja on suunniteltu lähinnä kone- ja prosessiosastojen tarpeita varten, mutta se on käyttökelpoinen myös muiden alojen insinöörikoulutuksessa.

Kirjan sisältöön kuuluu mm: Teoreettisen sähkötekniikan tärkeimmät perusteet, muuntajien, sähkökoneiden, tehoelektroniikan ja taajuusmuuttajien teoriaa, sekä sähköturvallisuuuden perusteet ja katsaus Suomen sähkönhuoltoon.

Tekijä: 
Ruppa, Lilja
ISBN: 
9789525491876
Hinta: 
20,00€

Geotekniikan perusteet

Geotekniikan perusteet on tarkoitettu ensimmäiseksi maaperäasioiden oppikirjaksi rakennusalan opintoja suorittaville. Toisaalta kirja tarjoaa selkeän perustan myös jatko-opintoja suorittaville. Kirja sopii monelta osin myös itseopiskeluun. Tietotekstin lisäksi se sisältää runsaasti esimerkkilaskuja ja harjoitustehtäviä.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee maalajien nimeämistä, maalajien eri ominaisuuksia ja maa- ja pohjarakennuksessa tarvittavia laskelmia. Toinen osa esittelee yleisimpiä pohjatutkimusmenetelmiä. Kolmannessa osassa keskitytään geoteknillisten suunnittelijoiden ja pohjarakentajien tarvitsemien geologisten perustietojen esittelyyn.

Geotekniikan opetuskurssien laajuudet vaihtelevat eri oppilaitoksissa. Tämän kirjan sisällön monipuolisuus kattaa ammattikorkeakoulujen laajimmatkin peruskurssit ja myös monet jatkokurssit. Kirjoittajan tausta nostaa kirjan ensimmäiseksi kohderyhmäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijat, mutta alansa perusasioita huolellisesti ja havainnollisesti käsittelevä kirja on hyödyllinen monissa muissakin opiskeluympäristöissä - jopa taustamateriaalina opiskelujen jälkeen.

Tekijä: 
Jääskeläinen
ISBN: 
9789525491500
Hinta: 
35,00€

Pohjarakennuksen perusteet

Pohjarakentamisen perusteet -kirjassa käsitellään yleisimmät perustamistavat, rakennusten ja rakennustonttien kuivatus, routasuojaukset, kaivanto- ja täyttötyöt sekä maapohjan vahvistaminen.

Kirjassa painotetaan niitä asioita ja töitä, joita työmailla tehdään ilman erikoisliikkeiden apua. Erikoisliikkeiden tekemät ja erikoiskalustoilla tehtävät työt ja rakenteet on kuitenkin aina pyritty esittämään niin hyvin, että ratkaisujen perusteet, työmenetelmät ja vaatimukset ovat ymmärrettävissä. Kirja sopii kaikille rakennusalan opiskelijoille suuntausvalinnasta riippumatta.

Kirja on perusteellinen päivitys muutaman vuoden takaisesta ensipainoksesta. Esimerkiksi lyöntipaalutusta ja routasuojauksia koskevat osat on uusittu ja pienpaaluja koskeva osa on kirjassa kokonaan uutena lukuna.

Tekijä: 
Jääskeläinen
ISBN: 
9789525491517
Hinta: 
29,00€

Maanrakennuksen ja louhinnan perusteet

Maarakennuksen ja louhinnan perusteet on suunnattu ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen ensimmäiseksi oppikirjaksi niin talonrakennus- kuin infra-alallekin. Kirja on tuotettu siten, että lukijalta ei vaadita esitietoja, vaan teos käsittelee asiat perustasolta lähtien. Kirja käsittelee maanrakennuksen ja louhinnan perusteita talo- ja maarakentamisen kannalta sisältäen maarakennuskoneita, geosynteettisiä tuotteita, räjäytystöitä ja työsuojelua koskevia osuuksia. Värikuvien tuoma elävyys säväyttää merkittävästi kirjan sanomaa. Kirjan soveltuu kaikille niille, jotka hakevat yleistietoa tältä alalta.

Tekijä: 
Jääskeläinen
ISBN: 
9789525491616
Hinta: 
39,00€

Facebook