Muut kirjat

Tutkimusmetodiikan perusteet

Tutkimusmetodiikan perusteet käsittelee erityisesti tekniikan alan metodiikan erityispiirteitä. Kirja on esimerkkien avulla käytännönläheinen ja asioita on kuvattu mahdollisimman selkeästi. Asioiden havainnollistamiseen on käytetty erilaisia kaaviokuvia, kuvia sekä konkreettisia esimerkkejä erityisesti konetekniikan alalta.

Kirjassa käsitellään tutkimusraportin ja tutkimussuunnitelman laadintaa, yritysmaailmassa ja tiedeyhteisössä tehtävien tutkimusten hyvien käytänteiden yhdistämistä, tieteellisen tutkimuksen eri raportointi- ja viestintätapoja, tiedonhakua, erilaisia tutkimusmetodeja, jakaumatarkastelua, virhetarkastelun periaatteita sekä herkkyysanalyysin perusteita.

Tekijä: 
Eskelinen, Karsikas
ISBN: 
9789525491791
Hinta: 
33,50€

Facebook