Matematiikka

Sähköalan talouslaskenta

Tämän teoksen tärkeintä antia ovat sähköalan investointilaskelmat sekä työkustannusarvion välillisten kustannusten prosenttilisien määrittelyt. Investointilaskuja on jo aiemmin käytetty insinöörikoulutuksen lisäksi sähköalan täydennyskoulutuksessa.Sähköverkkojen ja -koneiden häviökustannusten määrittäminen ja niiden sisällyttäminen tarjousvertailuihin ja kannattavuustarkasteluihin on sisällytetty teokseen monin laskentaesimerkein valaistuna.

Tekijä: 
Tapaninen, Ruppa
ISBN: 
9789525491838
Hinta: 
15,00€

Tekninen matematiikka 2, uusittu painos 2013

Tekninen matematiikka 2 on tarkoitettu insinöörikoulutuksen matematiikan opiskelun alkuosan kurssimateriaaliksi.
Oppikirjan uudistettu painos kirjoitettiin matematiikan opettajilta kerätyn palautteen perusteella. Kirjaan on lisätty seuraavat oleelliset tekniikan matematiikan osa-alueet: trigonometria, vektorit ja matriisit. 

Tekijä: 
Lehtola, Rantakallio
ISBN: 
9789525491753
Hinta: 
27,50€

Tekninen matematiikka 1, uusittu painos 2011

Tässä oppikirjassa on teorian tueksi esitetty runsaasti käytännön sovellutuksia, jotka motivoivat ja helpottavat omatoimista opiskelua.
Tekninen matematiikka 1 on insinöörikoulutuksen matematiikan opiskelun alkuun valmistettu materiaali. Oppikirja sisältää selkeästi esitetyn teorian ja runsaasti perustehtäviä ammatillista väylää tulleille opiskelijoille ja toisaalta kyllin haastavia tehtäviä lukiopohjaisille opiskelijoille.Tähän painokseen on kokonaan uusina aiheina lisätty trigonometria, vektorit ja matriisit.

Tekijä: 
Alestalo, Lehtola, Nieminen, Rantakallio
ISBN: 
9789525491708
Hinta: 
27,50€

Technical Formulas

Includes formulas of mathematics, physics, chemistry, strenght of materials and SI system of units.
TECHNICAL FORMULAS is based on the original book TEKNIIKAN KAAVASTO (published in Finnish), which has been in use since 1970's.

Tekijä: 
Mäkelä, Soininen, Tuomola, Öistämö
ISBN: 
9789525491548
Hinta: 
26,00€

Tekniikan kaavasto

Matemaattis-tekninen tietopaketti, joka palvelee jokaista tekniikkaa tai matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskelevaa tai niitä käytäntöön soveltavaa henkilöä.
Kirja sisältää tärkeimmät matematiikan, fysiikan, mekaniikan, lujuusopin, kytkentälogiikan ja kemian kaavat sekä taulukoita.

Tekijä: 
Mäkelä, Soininen, Tuomola, Öistämö
ISBN: 
9789525491487
Hinta: 
26,00€

Facebook