Kielet

Deutsch im Berufsleben

Deutsch im Berufsleben on uudistettu saksan oppimateriaali, joka vastaa kansainvälisiin viestintätarpeisiin. Kirja on suunniteltu korkea-asteen saksan kielen perusoppimateriaaliksi sekä liiketalouden että tekniikan koulutusaloille.

ISBN: 
9789513747985
Hinta: 
49,90€

Echt geil! - saksan kielen alkeisoppikirja

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille suunnatun saksan kielen oppimateriaalisarjan ensimmäinen osa soveltuu myös muuhun saksan kielen aikuisoppimiseen. Materiaalipaketti palvelee monipuolisesti sekä opiskelijaa että opettajaa ja huomioi erityyppisten oppijoiden tarpeet.

Tekijä: 
Tulkki, Stawikowski
ISBN: 
9789517923224
Hinta: 
45,90€

Fahrplan 1 - kielioppi ja harjoitukset

Fahrplan sopii ammattikorkeakouluihin, teknillisiin ja kaupallisiin oppilaitoksiin, kansalais- ja työväenopistoihin, itseopiskelijoille ja yleensä kaikille työelämän saksaa tarvitseville. Kirjassa lähdetään liikkeelle kielen alkeista ja edetään ripeään tahtiin. siksi Fahrplan sopii hyvin myös niille, jotka haluavat kerrata ja palauttaa mieliin saksan perustiedot.

Tekijä: 
Kauppi, Simon
ISBN: 
9789526315126
Hinta: 
40,90€

Fahrplan 2 -teksti

FAHRPLAN 2 jatkaa edellisen osan tehokkaassa tahdissa ja soveltuu sen jatkoksi tai aivan itsenäiseksi materiaaliksi. Kirja soveltuu myös omatoimiseen työskentelyyn.
Saksalaista kulttuuria ja työelämän tapoja käsitellään mielenkiintoisten tekstien ja harjoitusten kautta. Eri alojen sanasto tulee tutuksi luontevien kommunikaatiotilanteiden kautta.
Edellisessä kirjassa opitut rakenteet kertautuvat samalla kun opetellaan uutta. Tekstit ja harjoitukset ovat yksissä kansissa.

Tekijä: 
Kauppi, Simon
ISBN: 
9789526319933
Hinta: 
47,15€

Kafe piter 1

Venäjän kolmiosaisen peruskurssin ensimmäinen osa. Kirjassa tutustutaan kyrillisiin kirjaimiin ja ääntämiseen, arkielämän puhetilanteisiin ja niissä tarvittaviin rakenteisiin. Mukana on myös tekstejä, joiden tarkoituksena on kehittää luetun ymmärtämistaitoja.

Kirjaan liittyy erikseen hankittava CD-äänite.

Tekijä: 
Alestalo
ISBN: 
9789517925884
Hinta: 
39,50€

Gå med vinst! affärssvenska för höggskolor

Gå med vinst! on uusi käytännönläheinen oppimateriaali korkea-asteen ruotsin opetukseen. Tradenomin työtehtävissä tarvittavaa kielitaitoa harjoitetaan kirjassa monipuolisten tekstien ja tehtävien sekä kattavan sanaston avulla. Helppokäyttöinen kirja sisältää tuoreita ja kiinnostavia yritysesimerkkejä. Siinä käytetään elävää kieltä, ja asioita tarkastellaan pohjoismaisesta näkökulmasta.  Gå med vinst! on vahvasti työelämälähtöinen, moderni ja selkeä oppikirja, joka soveltuu myös yrityskoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.

Tekijä: 
Hanska-Aare, Keränen, Lehtoviita, Pirttilä
ISBN: 
9789513764975
Hinta: 
44,60€

Parfait! 2 (2014)

Parfait! 2 on ranskan oppikirja aikuisille, jotka ovat jo opiskelleet hiukan ranskaa. Kirja tutustuttaa moneen Ranskan alueeseen ja kaupunkiin. Muita aihepiirejä ovat ranskalainen elämäntapa arkena ja työssä, lomalla ja vapaa-aikana joko perheen tai ystävien kesken.
Parfait! 2:ssa painottuu kommunikatiivisuus. Kieliopilliset rakenteet on esitetty selkeästi, ja lukuisat ja monipuoliset harjoitukset innostavat käyttämään kieltä rohkeasti.

Tekijä: 
Martikainen, Lindgren, Vuorela
ISBN: 
9789511238638
Hinta: 
41,50€

Parfait! 1 (2016)

Parfait! 1 Ranskaa aikuisille on ranskan alkeisoppikirja, joka soveltuu myös ranskan perusteiden kertaamiseen. Sen teemoina ovat mm. arkielämä, ostokset, matkustaminen, messut, ravintola ja yksinkertaiset työelämän tilanteet.
Parfait! 1 painottaa kommunikatiivisuutta, ja kieliopilliset rakenteet esitetään selkeästi. Kirjassa on runsaasti erityyppisiä harjoituksia, jotka rohkaisevat käyttämään kieltä.

Tekijä: 
Martikainen, Mäkelä
ISBN: 
9789511221821
Hinta: 
41,50€

Parfait! 2 (2010, 2012)

Parfait! 2 on ranskan oppikirja aikuisille, jotka ovat jo opiskelleet hiukan ranskaa. Kirja tutustuttaa moneen Ranskan alueeseen ja kaupunkiin. Muita aihepiirejä ovat ranskalainen elämäntapa arkena ja työssä, lomalla ja vapaa-aikana joko perheen tai ystävien kesken.
Parfait! 2:ssa painottuu kommunikatiivisuus. Kieliopilliset rakenteet on esitetty selkeästi, ja lukuisat ja monipuoliset harjoitukset innostavat käyttämään kieltä rohkeasti.

Tekijä: 
Martikainen, Lindgren
Hinta: 
38,50€

Parfait 1 (2014)

Parfait! 1 Ranskaa aikuisille on ranskan alkeisoppikirja, joka soveltuu myös ranskan perusteiden kertaamiseen. Sen teemoina ovat mm. arkielämä, ostokset, matkustaminen, messut, ravintola ja yksinkertaiset työelämän tilanteet.
Parfait! 1 painottaa kommunikatiivisuutta, ja kieliopilliset rakenteet esitetään selkeästi. Kirjassa on runsaasti erityyppisiä harjoituksia, jotka rohkaisevat käyttämään kieltä.

Tekijä: 
Martikainen, Mäkelä
Hinta: 
38,50€

Facebook