Hoitoala

Anatomia ja fysiologia - rakenteesta toimintaan

Anatomiaa ja fysiologiaa sekä elimistön säätelyjärjestelmiä käsittelevä perusteos terveydenhoitoalalla opiskeleville.
Kehon elinjärjestelmien anatomian ja fysiologian tietojen ohella, elimistön kemiallisia yhdisteitä, solua ja kudoksia on käsitelty tässä teoksessa. Tekstiä selkiinnyttävien kuvien ja taulukoiden ohella asiayhteyksiin on lisätty myös kliinisiä esimerkkejä ja syventäviä tietolaatikoita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että lukija ymmärtää, miten kirjan tietoja sovelletaan tulevassa ammatissa.
Uudistuksessa kirjan kuvitusta on parannettu ja hankalaksi koettuja tekstejä selkiinnytetty. Kliiniset esimerkit on tarkastettu ja sisällytetty näihin uusimpia tutkimustuloksia.

Tekijä: 
Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti
ISBN: 
9789526340364
Hinta: 
111,70€

Anestesiahoitotyön käsikirja

Uusi käytännön työn apuväline, jonka sisältö perustuu alan uusimpaan tieto sekä laajan tekijäjoukon hyvään käytännön työn kokemuksen. Teos kattaa koko anestesiahoitotyön tehtäväkentän ja osaamisalueet, mm. potilaan hoidon eri vaiheissa, eri potilasryhmien anestesiaan liittyvien tekijöiden huomioon ottamisen sekä toimenpide- ja erikoisalakohtaiset erityispiirteet.

Tekijä: 
Hoikka, Heikkinen, Honkanen, Katomaa
ISBN: 
9789516563278
Hinta: 
68,50€

Anestesiologia ja tehohoito

Kirjassa selvitetään sairaalan anestesia- ja tehohoitotoimintojen järjestely, annetaan anestesiaaineiden tarkat farmakologiset tiedot ja käyttösuositukset sekä perehdytään yleisanestesia- ja puudutusmenetelmiin ja valvontasuosituksiin. Kolmanteen painokseen sisältö on kauttaaltaan päivitetty ja kirjan rakenne on uudistettu paremmin oppikirjakäyttöä palvelevaksi.
Tekijä: 
Alahuhta, Lindgren, Olkkola, Ruokonen
ISBN: 
9789516564046
Hinta: 
145,80€

Etiikka hoitotyössä

Kirjassa luodaan perusta hoitotyön etiikalle, hoitotyössä tapahtuvalle eettiselle päätöksenteolle ja eettiselle ongelmanratkaisulle. Kirjassa käsitellään kliinisen hoitotyön etiikkaa erityyppisillä hoitoalueilla ja eri elämänvaiheissa sekä eettisiä kysymyksiä koulutuksessa, hallinnossa ja tutkimuksessa. Kirjassa on käsitelty laajalti myös yhteiskunnan toimintaan liittyvää etiikkaa koulutuksen, hallinnon ja tutkimuksen osalta. Kirjassa on myös pohdintatehtäviä ja esimerkkejä, jotka havainnollistavat ja syventävät kirjassa esiteltyjä teoreettisia käsitteitä.

Tekijä: 
Leino-Kilpi, Välimäki
ISBN: 
9789526329321
Hinta: 
53,60€

Hoida ja kirjaa (2016)

Hoida ja kirjaa on hoitotyön keskeisten toimintojen oppikirja hoitotyön opiskelijoille ja ammattilaisille. Uudistettu kirja on kauttaaltaan päivitetty. Kirja perustuu hoitotyön kansallisen kirjaamismallin suomalaisen hoidon luokituskokonaisuuteen (FinCC 3.0), joka sisältää Suomalaisen hoidon tarveluokituksen (SHTaL), Suomalaisen hoitotyön toimintoluokituksen (SHToL) ja Suomalaisen hoidon tuloksen tilan luokituksen (SHTuL). 
Kirjassa selvitetään kaikki komponentit ja niihin liittyvät pää- ja alaluokat. Kirjassa opetetaan hoitotyön keskeiset kädentaidot sekä sähköisen rakenteisen kirjaamisen periaatteet. Kirjan teksti on kirjoitettu pääasiat kokoavaksi ja helposti omaksuttavaksi.

Tekijä: 
Iivanainen, Syväoja
ISBN: 
9789526343204
Hinta: 
97,50€

Hoida ja kirjaa (2013)

Hoida ja kirjaa on hoitotyön keskeisten toimintojen oppikirja hoitotyön opiskelijoille ja ammattilaisille. Kirja perustuu hoitotyön kansallisen kirjaamismallin suomalaisen hoidon luokituskokonaisuuteen (FinCC 3.0), joka sisältää Suomalaisen hoidon tarveluokituksen (SHTaL), Suomalaisen hoitotyön toimintoluokituksen (SHToL) ja Suomalaisen hoidon tuloksen tilan luokituksen (SHTuL). 

Tekijä: 
Iivanainen, Syväoja
ISBN: 
9789526301655
Hinta: 
94,50€

Ihminen - fysiologia ja anatomia

Ihminen - Fysiologia ja anatomia kuvaa kehon toimintaa ja rakennetta kattavasti. Se sisältää perustiedot elimistön rakenteesta, fysiologisista toimintaperiaatteista ja elinten toiminnasta tiiviisti toisiinsa liittyvien tekstien ja runsaan kuvituksen avulla. Uudistetussa kirjassa teksti ja kuvat on saatu entistä paremmaksi kokonaisuudeksi muuttamalla asioiden käsittelyjärjestystä ja esitystapaa. 

Tekijä: 
Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie, Toverud
ISBN: 
9789526308982
Hinta: 
120,15€

Ihmisen fysiologia ja anatomia

Ihmisen fysiologia ja anatomia antaa perustiedot ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan ymmärtämiseksi. Se on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen terveysalan opiskelijoille ja tarkoituksena on antaa hoitotyön tieteellistä pohjaa. Teos soveltuu myös fysiologian ja anatomian oppikirjaksi mm. lääketieteen, hammaslääketieteen, liikuntatieteen, psykologian ja farmasian opiskelijoille. Petiittikappaleet ja laajahkot kuvatekstit sisältävät kurssivaatimuksia syventävää tietoa.

Tekijä: 
Nienstedt, Hänninen, Arstila, Björkqvist
ISBN: 
9789526330693
Hinta: 
125,80€

Instrumentation for the operating room

A must-have manual for anyone working with instruments in the clinical environment! Instrumentation for the Operating Room: A Photographic Manual, 9th Edition provides a practical, true-color guide to today's most commonly used surgical instruments. A reader-friendly format includes clear instructions on preparation, sterilization, and setup, and goes beyond other books in showing not only individual instruments but also instruments in sets according to surgical procedure. 

Tekijä: 
Tighe
ISBN: 
9780323243155
Hinta: 
56,00€

Kehitysvammainen potilaana

Tekijä: 
Arvio, Aaltonen
ISBN: 
9789516563643
Hinta: 
48,00€

Facebook