Fysiikka

Fysiikan laboratoriotyöt

Fysiikan laboratoriotyöt on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen fysiikan laboratorio-opetukseen. Kirja soveltuu myös muiden oppilaitosten fysiikan kokeellisen työskentelyn ohjekirjaksi.

Kirja on laadittu usean ammattikorkeakoulun fysiikan opettajan yhteistyönä. Näin on hyödynnetty eri oppilaitoksissa kertynyt kokemus. Perinteisten mittaustapojen lisäksi kirjassa on useita ohjeita, joissa sovelletaan anturitekniikkaa ja tietokoneavusteisia mittausmenetelmiä.

Tekijä: 
Mäkelä Riitta, Mäkelä Mikko
ISBN: 
9789525491630
Hinta: 
19,00€

Insinöörikoulutuksen fysiikka 1

Itsenäisen työskentelyn osuus on jatkuvasti lisääntynyt koulutuksen eri tasoilla myös fysiikassa. Insinöörikoulutuksen fysiikan opiskelua varten ei kuitenkaan ole ollut saatavilla yhtenäistä suomenkielistä oppikirjaa, vaan tieto on pitänyt etsiä useita lähteitä yhdistelemällä. Tässä kaksiosaisessa oppikirjassa on teorian tueksi esitetty runsaasti käytännön sovelluksia, jotka helpottavat omatoimista opiskelua Koulutuksen rakenteen muuttumisesta huolimatta matemaattis-luonnontieteelliset aineet tulevat aina säilymään tekniikan tärkeänä perustana. Hyvät pohjatiedot omaava insinööri pystyy työelämässä helposti omaksumaan ja ymmärtämään uudet sovellukset. Tämä oppikirja antaa siihen erinomaiset mahdollisuudet. 252s., 6. ositt.uud.p (2001) Tammertekniikka

Tekijä: 
Mäkelä-Mäkelä-Siltanen
ISBN: 
951-9004-77-7
Hinta: 
24,00€

Fysiikan laboratoriotyöt

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen fysiikan laboratorio-opetukseen. Kirja soveltuu myös muiden oppilaitosten fysiikan kokeellisen työskentelyn ohjekirjaksi.

Kirja on laadittu usean ammattikorkeakoulun fysiikan opettajien yhteistyönä. Näin on hyödynnetty eri oppilaitoksissa kertynyt kokemus. Perinteisten mittaustapojen lisäksi kirjassa on useita ohjeita, joissa sovelletaan anturitekniikka ja tietokoneavusteisia mittausmenetelmiä. 189s., 3.painos (2002) Tammertekniikka

Tekijä: 
Arminen-Mäkelä-Mäkinen-Puhakka-Vierinen
ISBN: 
951-9004-69-6
Hinta: 
19,00€

Facebook